Символичният край за сезона на работата на

детска литературна школа „Движение“ с ръководител писателя Мариан Желев ще бъде поставен утре, в навечерието на лятната ваканция. Участниците в школата – деца и ученици от училища във Варна, имаха за задача в рамките на две седмици да напишат литературен текст (есе, стихотворение, разказ) по темата „Гласът на книгата“. В книжарница „Параграф 22“ те ще представят своите текстове. Жури, в което влизат Мария Бозурова (собственик на книжарници „Театъра“ и „Параграф 22“, Елена Владова (редактор на „Градското списание“) и Кремена Цанкова (художник), ще определи най-добрия текст, чийто автор ще получи за награда книга, предоставена от двете книжарници. Текстът ще бъде публикуван в „Градското списание“.
По време на събитието ще бъде разиграна и забавна игра, свързана с книгите – буккешинг (bookcaching). Идеята е заимствана от популярната сред любителите на пътешествия игра геокешинг (търсене на скрити съкровища с GPS  в различни точки на света). Възпитаниците на школата ще трябва да отговорят на въпроси, чиито отговори са свързани със заглавието на определена книга или конкретен автор. След като открият книгите в книжарницата, в тях те ще намерят и скрити награди.