Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/ydaracom/public_html/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.ydara.comimages/stories/ALL/колобри.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/ydaracom/public_html/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

black seaОткакто свят светува, Черно море е люлка на поредица от древни цивилизации, които са

потомци на още по-древни народи от жреческо потекло, носители на древното знание и връзка на хората с Бог.

А ЧЕРНИЯТ ЦВЯТ Е СИМВОЛ НА ВСИЧКО ТОВА!


Затова Черно море е наричано и СКИТСКО МОРЕ, и САРМАТСКО МОРЕ, и БЪЛГАРСКО МОРЕ! А сега да видим Елино-гръцкото име на морето – ПОНТОС ЕВКСИНОС. ПОНТОС значи море, но какво точно значи ЕВКСИНОС?

Това означава БОЖЕСТВЕНО МОРЕ!


Ако се поразровите из литературните източници на тази тема ще попаднете на какви ли не обяснения, най-често обаче ще срещнете следното „логично” обяснение - при често вилнеещите бури в Черно море цветът на водите му изглежда ЧЕРЕН?!

 

 

Или - поради честите силни бури и несъвършените плавателни съдове и навигационна техника на древните мореплаватели Черно море в древността е вземало ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ЖЕРТВИ, поради което са го нарекли ЧЕРНО, т.е. МОРЕ НА СМЪРТТА?!

Може би, с изключение на ЧЕРНАТА ВОДА, всичко друго е много вярно, но възникват логичнитеflorentin1 въпроси:
по-малко бурни ли са останалите морета и океани в света на тогавашните хора и по-малко жертви ли са вземали те? Тези въпроси ги оставям без отговор, нека всеки сам се замисли и да си отговори!


 

  Защо е ЧЕРНО името на Черно Море?

 

 Почти всички народи го наричат така: Черное море, Mare nigro, Schvarze meher, Kara deniz!

 

 

колобри

 

Древните Елини го наричат Понтос Евксинос. ПОНТОС значи море, но какво точно значи ЕВКСИНОС? Елинистите твърдят, че в древни времена също е значело ЧЕРЕН, макар че и тогавашните Елини и днешните Гърци използват друга, много по-различна дума за обозначаване на черния цвят – МАВРОС.

Тълкуванието на елино-гръцкото название на морето ще видим по-нататък, след доказателствата - ЗАЩОТО те я ПОТВЪРЖДАВАТ.

Отговорът на въпроса, „Защо е ЧЕРНО името на Черно Море?”, трябва да се търси във философията на древните.

В него е вложена ТРАДИЦИОННА ДРЕВНА СИМВОЛИКА, в случая става дума за СИМВОЛИКА НА ЦВЕТОВЕТЕ.

Нека да разгледаме цветовете на Старобългарския календар: изписан върху лист хартия.                             Цветовете му са в следния порядък:

 
                                 от горе СИНЬО, в дясно БЯЛО,


                                  а в ЦЕНТЪРА ЧЕРНО.


                              от долу ЧЕРВЕНО, от ляво ЖЪЛТО,

 

Снимка: Три велики Българии в Европа И Азия

1ЬЗ copy

 

 

Няма да изпадам в подробности. Направо ще представя символичното им значение а то ВИНАГИ Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО:

ЧЕРВЕНО – огън, лято, юг долу; ЖЪЛТО – земя, есен, запад, залез, ляво;
СИНЬО – дърво, зима, север, горе; БЯЛО – метал, пролет, изток, изгрев, дясно.

От тук се вижда, че цветовете в календара символизират „петте елемента”, годишните сезони, основните посоки.

Освен изброените значения, цветовете имат и други, които ще спестя да изброявам, за да не задръствам темата.

ЧЕРНИЯ цвят в ЦЕНТЪРА - освен, че е символ на елемента вода, какво друго означава той?


Културата на всички древни цивилизации е ориентирана спрямо звездното небе и е изградена върху знанието за ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ между Небето и Земята, Бога и човека.


В представите на древните светът е „построен” от Бога по строго определен план и се състои от множество „СВЕТОВЕ” разположени НА РАЗЛИЧНИ НИВА.

Най-висшето ниво, включващо всички останали е Космоса (целият Всемир, Вселената). Това ниво е МАКРОСВЕТА и олицетворява самия БОГ.

Всички останали по-низши нива Бог е създал по подобие на по-висшите, т.е. те са проекция(отражение) на макрокосмоса.


ЗЕМЯТА е светът на хората. Тя е човешкия микросвят и е пряко отражение (огледален образ) на Божия макросвят.


На ЗЕМЯТА е СВЕТЛО и ТОПЛО – в КОСМОСА владее НЕПРОГЛЕДНА, ЧЕРНА и ЛЕДЕНА космическа тъма.


На ЗЕМЯТА кипи ЖИВОТ - в КОСМОСА няма живот.
 

В космоса владее СМЪРТТА и битуват само ДУШИТЕ, т.е. СМЪРТТА е формата на ЖИВОТ в света на Бога.


Древните хора винаги са търсели ОБЩЕНИЕ(връзка) С БОГА. За недостатъчно просветените такава връзка могат да осигурят само просветените в СВЕЩЕНОТО ЗНАНИЕ, те са МЕДИАТОРИТЕ между хората и Бога, т.е. това е ЖРЕЧЕСКАТА прослойка(съсловие).


СВЕЩЕНИЦИТЕ са тези, които осигуряват връзката на хората от БЕЛИЯ СВЯТ на Земята с ЧЕРНИЯ свят на Бога.


От написаното дотука ще обобщя: ЧЕРНИЯ цвят, освен, че е символ на елемента вода символизира и НЕПРОГЛЕДНАТА, ЧЕРНА и ЛЕДЕНА космическа тъма, т.е. БОЖИЯ МАКРОСВЯТ(оня свят), символизира и СМЪРТТА, която е огледалното отражение на ЗЕМНИЯ ЖИВОТ в Божия макросвят.


Но защо в календара ЧЕРНИЯТ цвят е точно в ЦЕНТЪРА?

 

ЗАЩОТО СИМВОЛИЗИРА ТОЧНО ТАЗИ ВРЪЗКА, КОЯТО СЪЩЕСТВУВА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ „СВЕТОВЕ-НИВА”, И КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СВЕЩЕНИЦИТЕ! В ТОЗИ СМИСЪЛ ЧЕРНИЯ ЦВЯТ В ЦЕНТЪРА СИМВОЛИЗИРА И САМОТО ЖРЕЧЕСКО СЪСЛОВИЕ. Точно него имат предвид древните автори, когато говорят за ЧЕРНИ БЪЛГАРИ! Не е случайно, че думите МАВЪР и ЧЕРНОРИЗЕЦ са синоним на СВЕЩЕНИК, не е случайно, че и в миналото и днес расата на свещениците по традиция(макар невинаги) са с ЧЕРЕН цвят.


Но каква е връзката на всичко това с ЧЕРНОТО име на Черно Море?

ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА СЕ НАМИРА, КАКТО НА ДЪНОТО НА ЧЕРНО МОРЕ, ТАКА И ОКОЛО САМОТО ЧЕРНО МОРЕ!


Най-древната цивилизация, за която споменават старите автори е ПЕЛАСГИЙСКАТА.

За Пеласгите се знае:
„...Около 15 хил. г. пр. Хр. в края на последния Ледников Период, при топенето на ледниковите шапки и последвалото повишаване нивото на Световния Океан, водите му разрушават „стената” деляща Атлантика от плодородните низини/депресии/, в които процъфтява ДРЕВНАТА СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ и милиарди тонове вода нахлуват през Ахилесовите стълбове.

В резултат се образува Средиземно Море, а ДРЕВНАТА СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ остава на дъното му...

Тези от тях, които се установяват в земите на днешния Балкански полуостров и Черно море стават известни в трудовете на древните елински автори под името ПЕЛАСГИ...КОИ СА ПЕЛАСГИТЕ?

 

НАПИСАНО Е В ИМЕТО ИМ! ПЕЛАСГИТЕ - белите звезди (ПЕЛ - бел, бял; АС – астра, звезда). От ПЕЛ/бял/- от тук е останала думата у днешните Българи – ПЕЛЕНА/снежнобяла завивка, снежна покривка/, както и името на столицата на древното Македонско царство – ПЕЛА/Бяла, Бел Град/. ПЕЛАСГИТЕ са „предисторическият народ”, от който започва ПИСАНАТА ИСТОРИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ! Самите те се считат за потомци на загиналата цивилизация на митичните Атланти...”


ПЕЛАСГИТЕ – БЕЛИТЕ ЗВЕЗДИ!!! Така ги наричат античните философи и хронисти - БЕЛИТЕ ЗВЕЗДИ – означава БОЖЕСТВЕНИ, защото Боговете дойдоха от звездите и древните ги отъждествяват със звездите. Означава и СЛЪНЧЕВИ, защото от дълбока древност е известно, че звезда и Слънце е едно и също. Означава и Царски (Господарски), защото Боговете са господари на Хората. А ПЕЛАСГИТЕ СА ТЕХНИТЕ МЕСИИ И НАМЕСНИЦИ НА ЗЕМЯТА!!!

През 5505 год.пр.Хр., при природни катаклизми по подобен начин водите на Средиземно Море разкъсват преградата на ПЕЛАСГИЙСКИЯ БОСФОР и заливат низините на мястото на днешното Черно Море и потапят СТАРАТА/черноморската/ ПЕЛАЗГИЙСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ...”. ПЕЛАЗГИЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ на дъното на Черно море е ПЪРВАТА ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ причини то да бъде наречено ЧЕРНО и точно тя е ПРИЧИНАТА, КОЯТО СЕ НАМИРА НА ДЪНОТО НА МОРЕТО!

СЛЕДВАЩИТЕ ПРИЧИНИ СА ОКОЛО САМОТО ЧЕРНО МОРЕ! Около него се поселяват КИМЕРИЙЦИ, процъфтява ТРАКИЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, на западните и югозападните брегове на Черно море – Балканския п-в и Мала Азия, около Черно море се поселяват ГЕТИТЕ, около него живеят и СКИТИТЕ.


За Траките се знае:

 

„…жреците Трако-Кимерийци са медиаторите/посредниците/ между хората на Земята и Боговете на небето/черния космос/.
Траките са племена от древно ЖРЕЧЕСКО ПОТЕКЛО, призвани да бъдат МЕСИИ(Мизи) на тази Земя.

Още поетът Омир в „Илиада” нарича предците им “СВЕЩЕНИ доячи на кобили, които пиели мляко, без живот и най-коректните хора”.Те са наречени “без живот” защото живели без жени(и без поколение [б.а.]) т.е. скитащи мисионери-монаси…”


в “География” на Страбон Книга 6, Глава 3 пише:
“...Елините смятали, че Гетите били Тракийско племе. Те живеели на двата бряга на Дунава. Имам предвид Гетите и Мизите също. Мизите също били Тракийско племе, но в днешно време(в смисъл преди това са се именували другояче [б.а.]) те са известни под името Мизи. Произходът на Мизи е от Мези(МЕСИИ), които живеят сред Лидийците, Фригите и Троянската етнос...”


Посейдон казва, че Мизите не използвали месо и алкохол поради ОПРЕДЕЛЕНА РЕЛИГИОЗНА ВЯРА, затова и не отглеждали животни.Те се изхранвали с мед, мляко и сирене, живеейки сами, като били наричани РЕЛИГИОЗНИ МЪЖЕ. Практиката на въздържанието от месо и вино се подкрепя от Питагор като повеля от Залмоксис:

“Накратко....бил считан като Бог, както казах,  когато говорех за Залмоксис. И в знак на подчинение Гетите били убедени да откажат виното и да живеят без него ”. Измежду тях има и такива, които живеели без жени. Те били наричани ОСНОВАТЕЛИ. Били считани за СВЕТЦИ, поради тяхната чест и живот без страх. Поетът Омир нарекъл предците им “СВЕЩЕНИ доячи на кобили, които пиели мляко, без живот и най-коректните хора”.Те са наречени “без живот” защото живели без жени(и без поколение [б.а.]).


Според древните автори Гетите са Траки, а от своя страна Траките и Гетите са СКИТИ. Херодот даже предлага обяснение за появата на „скитското” име у Гетите, но това е друга тема а е време да привършвам с тази.
От всичко казано до тук, надявам се стана ясно, че ОТКАКТО СВЯТ СВЕТУВА, ЧЕРНО МОРЕ Е ЛЮЛКА НА ПОРЕДИЦА ОТ ДРЕВНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ, КОИТО СА ПОТОМЦИ НА ОЩЕ ПО-ДРЕВНИ НАРОДИ ОТ ЖРЕЧЕСКО ПОТЕКЛО, НОСИТЕЛИ НА ДРЕВНО ЗНАНИЕ И ВРЪЗКА НА ХОРАТА С БОГА.

А ЧЕРНИЯТ ЦВЯТ Е СИМВОЛ НА ВСИЧКО ТОВА!


Затова Черно море е наричано и СКИТСКО МОРЕ, и САРМАТСКО МОРЕ, и БЪЛГАРСКО МОРЕ! А сега да видим Елино-гръцкото име на морето – ПОНТОС ЕВКСИНОС. ПОНТОС значи море, но какво точно значи ЕВКСИНОС?

Това означава БОЖЕСТВЕНО МОРЕ!


Който не вярва да провери в Християнските именници, как се тълкува името Евксиния – там е написано – БОЖЕСТВЕНА! А ЧЕРЕН И БОЖЕСТВЕН В ПРЕДСТАВИТЕ НА ДРЕВНИТЕ МАЙ БЯХА СИНОНИМИ?! …


Кулиян Блъгар