1aAКакво е имало в района около Боров дол, до Стара Загора? Български манастири и

дворец на византийските императори от династията Комнини? Засега археолозите мълчат. Разкопки и проучвания не са правени и някой упорито иска да скрие истината за това свято1aA българско място.

Останките на манастири намерени в района на старозагорското Аязмо говорят за едно от десетте най-важни исторически и архитектурни забележителностти на България.

 

 

 Много са доводите и податките, доказващи правдоподобността на тезата, че именно тук е бил3 4 разположен центърът на мощно християнско средище, което предполагаемо се съставлявало от около 10 манастира и скита, намирали се из околността.

 

За сега има предположения за местонахождението на 7 седем от тези манастири са:

 

- в местността „Папачова нива” до връх Българско кале, в м. „Боров дол”,

 

- друг манастир, чийто двор е обграден от висока стена с кула в южния ъгъл, е открит наблизо до първите два, основи, вероятно на средновековен манастир, могат да се видят в центъра на близкото село Змейово,

 

- други три средновековни манастира (църкви) са регистрирани в землищата на съседните села Хрищени, Колена и Борилово.

 


Съгласно мнението на архиереите от Старозагорската епархия, подкрепено от историческите данни и традиции, най-почитаният и най-важен храм в района на Стара Загора е бил този на върха на Старозагорското Аязмо, възникнал на мястото на древно езическо капище до голям лековит извор.Историкът Д. Янков пише, че стените на манастира в Боров дол все още стърчат на 2 м височина и по тях има стенописи. Въпреки, че този исторически паметник би могъл да бъде много ценен за ранната българска история и за историята на града, той не е изследван и не е защитен. Фактически този раннобългарски манастир е по-стар от прочутата Боянска църква с поне 200 години.Трудно можем да си представим историческата и художествена стойност на иконите и фреските вSveti Teodor Tiron-2a манастира. Няколко парчета от тези фрески се пазят в чували в регионалния музей.

 

Стилът на изрисуване на стенописите е уникален и се среща единствено тук в България. Той се състои в това, че изображенията са пресъздадени от множество малки квадратчета в богата гама от цветове, така че като цяло фреските наподобават мозайка.

 

На върха досега не са водени никакви археологически проучвания, освен копането на змеевските младежи и на трудоваците през 1927 г. Даже иманярите вече не му обръщат внимание, за щастие.За блясъка и богатството на тези манастири говорят откритите в същия район пет каменни релефа с изключително качество. Те са известни по света като Старозагорските каменни релефи и датират от IX – X в.  По качество на изработка те са едни от най-важните и широко известни в Европа исторически паметници от тази епоха.

 

Старозагорските релефи се приемат за едно от десетте най-важни исторически и архитектурни забележителностти на България. Тези релефи са местно производство и са били поставени върху религиозни сгради в района на старозагорското Аязмо. Качеството на релефите показват, че и самите сгради са били уникални по значение и роля в ранната българска държава.Поради историческите превратности, град Берое (Боруй) и Боруйският религиозен център Kamenn-1многократно бил подлаган на опустошения от различни нашественици.

 

Първото документирано разрушение станало в началото на VII-ми век (619 г.), когато група славяно-аварски грабители разрушават града. По време на българското владичество (705-ок.750; 813-855 и 863-995 г.) градът се възстановява и разраства.
Следващото разрушение извършили войските на III кръстоносен поход начело с император Фридрих I Барбароса, които зимуват в града през 1189-1190 г. Малко преди изтеглянето си от града,  кръстоносците го ограбили и опожарили. 


Друго такова нещастие се случило в началото на XIV-ти век, когато татарска орда минава през днешния Змеевски проход на път за Одрин, съсипва и ограбва града.
През 1364 г. войската на османо-турския завоевател Лала Шахин влиза в града и среща силен отпор на защитниците на една съседна крепост, разположена на връх Българско кале на 5 км северно от града.
Част от манастирите вероятно са се запазили до първите години на османското владичество. Окончателното унищожаване на манастирите е станало през първите векове на османското владичество.

 

Независимо от това, споменът за религиозния център, светеца и свещения извор, наречен на негово име Аязмото на Св. Теодор Тирон е останал и ежегодно денят на светеца е празнуван на Тодоровден като главен празник на град Стара Загора (тогава Ески Загра)


С цел да унищожи вярата на българите в светеца - покровител на града, около 1840 г. турскиятKamenn-3 and 4 суртан Махмуд II нарежда да се унищожи и гората върху свещения за българите връх с Аязмото на св. Теодор Тирон Около 40 години преди освобождението Аязмото се превръща в пустиня и носи подигравателното турско име Ахмак баир – “Глупашки хълм” или “Хълмът на глупаците”. Целта е била да се унищожи спомена и вярата на българското население в древната святост на върха.

 


Това обаче не е станало. След Освобождението, всяка година до около 1960 г. на Тодоровден се е чествал празникът на града с голям пролетен панаир, провеждан на улица “Железни врата”, най-старата средновековна улица на Боруй.

 

Съгласно българската традиция, това всъщност е бил най-големият празник на града, в който е честван Св. Теодор Тирон, покровителя и патрона на града.

 

Според дългогодишния секретар на старозагорската митрополия Недю Александров  на Тодоровден, по традиция от незапомнени времена, на Аязмото в съседство с храма на "Св. Теодор Тирон" и на "Св. цар Борис-Михаил Покръстител" се е извършвала тържествена служба при стичане на многоброен народ от града и околните села.

Съгласно данни на историци, през епохата на византийците(XI-XII-ти век) в района на Боруй е имало и родово имение на византийските императори от династията Комнини.

 

Фактически, Боруй е бил втора, зимна столица на Византия. Тук са прекарвали зимните месеци много византийски императори и от тук са организирали походи срещу северните нашественици – печенеги и кумани. Голяма битка между печенеги и византийци се е състояла близо до Боруй, вероятно в защита на това имение. Най-вероятно, имението на Комнините е съдържало укрепен център - крепост, тясно свързан с изградения още в българско време религиозен център северно от Боруй.В 1190 г. император Исаак Ангел претърпял страшно поражение от войските на българските Sveti Teodor Tiron - 3aболяри Асен и Петър. Гробовете на убитите гръцки войници са заровени в землището на с. Землен (Топрак хисар - землена крепост), където е била главната квартира на императора.ИСТОРИЯТА

В първите години след официалната християнизация на България,  в района северно от град Боруй (Стара Загора) на мястото на антично светилище и капище се изгражда мощно църковно средище, включващо голям централен манастир-лавра и десетина по-малки манастири-скитове.

 

На това място приема причастие местното население от големия Боруйски комитат, а може би и самият княз Борис-Михаил (Св. Теодор Тирон).


Българският възрожденец, книгоиздател и по-късно областен управител в Стара Загора, Христо Д. Ваклидов, живял дълго време в Рим и изследвал библиотеката на Ватикана. Tам той открива източници в които се твърди, че по времето на княз Борис-Михаил, градът е управляван от болярина Цолю.

 

В подножието на днешното Аязмо е имало резиденция на управителя (може би това е открития през 1989 г. т.н. епископски дворец до Военния терен) и затвор за византийски пленници - християни, разделени от голяма градина. На върха на Аязмото е имало капище до древен лековит извор. Съгласно други данни (Кусев, 1917), капището било на мястото наKamenni relefi - KamaA сегашния басейн – шадраван на върха на Аязмото и имало осмоъгълна форма. По ъглите имало медни огледала, които служели на колобрите.

 

Една година преди покръстването на България (863 или 864 г.), до капището е издигнат християнски храм и в него са покръстени дъщерята на болярина Цолю, Цветана, с християнско име Теодора (така се е казвала тогава византийската императрица, майката на Михаил III) и самият Цолю (Цол, подобно на Цок - прабългарско име).

 

Това всъщност е времето, когато град Берое за кратко и без бой е превзет от византийците и върнат на  България. Кан Борис пристига в града и приема християнската вяра в същия християнски храм на върха на Аязмото.

 

По-късно този храм е превърнат в първостепенна лавра, една от седемте главни лаври на България, построени от княз Борис-Михаил, а около него са изградени десетина по-малки манастири – скитове (част от тях вече са разкрити). Избраното име на лаврата, св. Теодор Тирон, се съгласува с представата, че храмът и предишното капище са обслужвали предимно българския военен гарнизон в града, тъй като преди канонизирането си, светецът е бил професионален римски войник в Мала Азия.


Останките на голяма част от тези манастири-скитове са се запазили до наши дни. Върху малкаKamenni relefi - Kama -2A площ в района северно от Стара Загора са открити и руините на тези седем ранносредновековни манастира и голям дворец обитаван от VI - XII-ти век.

 
Първият манастир е разположен в м. Папачова нива до връх Българско кале. На 500 метра по на юг, в м. Боров дол, е имало втори манастир. Трети манастир от първите векове на българската държава, чийто двор е обграден от висока стена с кула в южния ъгъл, е открит наблизо преди няколко години.

 

Основите на четвърти средновековен манастир все още могат да се видят в центъра на близкото село Змейово. Други три средновековни манастира са регистирани в землищата на съседните села Хрищени, Колена и Борилово.В подножието на върха Аязмо, на т.н. Военен терен, през 1989 г. са открити останките на голям дворец с обширен двор и представителна църква.Открити са и много исторически свидетелства и данни, че районът на Берое (по-късно Боруй) е присъединен на града към българската държава още в 813 г. и непрекъснато (с изключение на няколко години около 863-864 г.) остава в нейната територия до края на 10-ти век.

 

През това време град Боруй е важен административен и религиозен център, вероятно център на комитат. В действителност, има сериозни данни, че областта Загора и нейният главен град Берое са присъединени към България още в 705 г. от Тервел (ЗАГОРА и Стара Загора - значение и произход на названието).

 


Второ доказателство са откритите многобройни каменни пластики с високи художествени качества без християнска символика точно в района около върха на Аязмото, където предположително е имало капище и голям християнски храм - лавра. Трето, през 1989 г. на мястото на предполагаемия дворец на болярина Цолю археолозите от старозагорския музей разкопават огромен каменен дворец с колони, обитаван от VI - XII-ти век.

 

Предполага се, че там е живял митрополитът на града и епархията, понеже в двора на двореца е имало голяма църква. След присъединяването на Берое към българската държава в този дворец сигурно е пребивавал управителят на комитата. Като четвърто доказателство служат откритите в последните години 7 манастира (скитове) в радиус от няколко километра от мястото на предполагаемата лавра.В 1894 г. новият старозагорски митрополит Методи Старозагорски, роден с мирското име ТодорМитрополит Методи Кусев Кусев в гр. Прилеп (1838 -01.11.1922) си поставя задачата да възстанови значението и светостта на Аязмото за българите. Той учредява благотворителен комитет “Св. Йоан Милостивий” с чиято помощ и с подкрепата на общината се възстановява гората, а на мястото на стария главен манастир на града е изградена църква-манастир, носещ името на същия светец Теодор Тирон.

 

Днес до църквата лежи голям мраморен блок - квадра, останал от античното предхристиянско светилище. В подземието под пода на параклиса е разположена скалата, от която продължава да извира светената вода на Аязмото.Делото на митрополит М. Кусев по възстановяването на манастира и гората на Старозагорското Аязмо е описано в статията на Д. Попов ( "Един прилогъ на Св. Борисъ, Списание "Българска сбирка"). Секретарят на митрополита,

 

Недю Александров прави копие на статията и в 1972 г. го подарява на Окръжната библиотека "Захарий Княжески" . Към последната страница на отпечатъка Н. Александров собственоръчно написва: "По него време, че дори и сега (1972 г) въз основа на надживялата векове народна памет поддържало се е, че тук някъде около Аязмото, княз Борис-Михаил е приел християнската вяра със своите приближени. По него време на 2 май по сегашния календар на Аязмото се извършвала тържествена служба и наоколо ставало нещо като сбор."

Успехът на митрополита и комитета обаче е частичен. В началото на XX-ти век, между митрополита и партията на тесните социалдемократи избухва идеологическа война, която продължава и в годините на тоталитарния режим. През 1949 г. комитетът “Св. Йоан Милостивий” е ликвидиран, гората на върха е национализирана и наименувана Парк за култура и отдих “Владимир Илич Ленин”. През 60-те години манастирът-дом на Методи Кусев на върха е взривен и на негово място е построен ресторант с разнообразни увеселителни услуги. Почти по същотоSveti Teodor Tiron - 3a време е разрушен и порталът на 12-ти пехотен Балкански полк в Стара Загора, построен през 1938 г.

 

Общоградският празник в деня на Св. Теодор Тирон, покровителя на главния храм и на града е отменен.  В град Стара Загора се пропагандира идеята, че Методи Кусев просто е бил любител на природата и защитник на българската гора. Постепенно се утвърждава представата, че историческите данни за религиозния център Аязмото на Св. Теодор Тирон са измислица и фантазия.

 

По същото това време е унищожен и гробът на Васил Левски в София, а магерницата на Рилския манастир без малко да стане снек-бар, а манастирът - хотел. Вероятно тези събития са следствие от политическо решение от най-високо място.Най-трагична и показателна е съдбата на средновековния манастир-скит в местността Боров дол. Независимо, че той е заровен в земята преди много векове, паметта за него остава сред местното население и вдъхновява митрополит Методи Кусев. Този манастир се слави като място, където е погребан св. княз Борис-Михаил, който е завършил земния си път като монах.

 

Този манастир е открит случайно няколко години след смъртта на митрополита, на 4 февр. 1926 год. в могила, разположена северно от града в местността Боров дол. Стените му са били около 2 метра високи, богато украсени и с дебела мазилка, вътре в която били зазидани малки стомнички с устиетата навън за усилване на акустиката. Това означава, че той е постороен по времето преди падането на България по византийско владичество. През 1931 г. този манастир е осветен от старозагорското духовенство начело със следващия старозагорски митрополит, Павел, но това не променя по-наташната му съдба.


Откритият манастир-скит в Боров дол, който би могъл да бъде много ценен за българската1 история и за историята на града, не е изследван и не е защитен. Днес той е напълно унищожен. На върха досега не са водени никакви археологически проучвания, въпреки че те биха разкрили много факти и проблеми по историята на града и на това важно за България, древно свещено място.В една от първите книги по история на българската държава, писана от католическият монах Блазиус Христофор Мили през 40-те години на XVIII-ти век на основата на по-ранни източници се казва, че след сключения договор между прабългарите на Аспарух и седемте праславянски племена, племето северини (севери) получило задачата да отбранява Боруйските планини. Това е указание, че южната граница на българската държава първоначално е включвала и източните склонове на дн. Сърнена гора, в това число и град Боруй (Берое).

 


През 813 г. войските на кан Крум превземат Адрианопол и средновековният Берое е трайно присъединен към българската държава. Както посочва В. Гюзелев Боруй, а може би Филипопол, става център на един от 10-те обширни комитата на предхристиянска България. Този комитат е разположен непосредствнено до Стара планина, южно от нея и представлява преходна зона между двете държави. Могат да се представят няколко косвени, но сериозни документи, че фактическият център на комитата е Боруй, който още във ранна Византия е бил областен и епископски център.Ето какво е записал на 16.XII.1976 г., Иван Богданов, служител в РПО – Стара Загора, от с. 1ZZЗмеево, Старозагорско, "Баща ми с една група селяни от с. Змеево започва разкопки в Боров дол. Откриват запазена стена на църквата със стенописи. Копаят в източната част на църквата, където трябва да е олтарът.

 

Откриват камари от стопен восък и кандилница, която е предадена на археолога Петър Детев. Разкрити са стени с височина до 2 метра. После се довеждат ученици от мъжката гимназия в Стара Загора и всеки ученик е търсел по нещо. Открит е кладенец с рибени кости и миди. Открита е още една лампа. Стигнали са до пода, който е бил мраморен".


 

По същия повод, свещеник Иван Богданов Иванов-Бешанов, приел църквата на с.  Змейово на 1 март 1926 г: "На 4 февр. 1926 г. открит манастирът в Боров дол през времето на княз Борис. Намерена монета златна - образ на княз Борис." Забележка - По-късно златна монета е предложена на Старозагорския музей с образа на Юстиниан II, но междувременно приносителят почива и монетата не е приета.

 За т.н. манастир на св. цар Борис старозагорският вестник "Зора" от 4 февр. 1926 г. пише: "Една3 1 ценна находка. На 3 км на юг от Змейово няколко младежи са открили в местнастта Боров дол развалините на един стар манастир. Младежите намерили една златна монета, както и една кандилница. На стените имало нарисувани икони.

 

От кметството са съобщили за ценната (!!) находка в София, откъдето телеграфически е разпоредено да се спрат разкопките докато на дойдат вещи лица за ръководството им. По предание се говори, че местността в която е открит манастирът през времето на Първото българско царктво е (се нарича) Борисов дол, но след падането на България под гръцко робство е бил преименуван на Боров дол.

 

Намерените старини, по сведение на общинския кмет Александър Костов са предадени в Старозагорския музей". Записал горното - свещеник Ивано Митов. (забележка: по-късно "ценната" находка е безхаберно оставена да се саморазруши.)В История на Змеево  има много разкази на очевидци: 
Иван Матев Стоянов – Боровски (роден през 1910 г. в с. Борово, Старозагорско), живущ в Стара Загора, ул. Христо Боте – 69, ап. 80:
На 2 км западно от с. Змеево на един връх се намира полуразрушена средновековна крепост под името Българско кале и Сухото кале. На 400 м южно от него в местността Градището в миналото са открити много гробове. Пак там, преди 6 години се откри една стара, интересна постройка 15 х 7 м с водохранилище. През 1927 г., когато бях абитуриент, няколко ученици отидохме зад Втория баир на Аязмото (на1aA св. Теодор Тирон) и там заварихме група трудоваци да разкриват една могила. Тя се намираше на ляво от шосето Стара Загора – с. Ягода, нещо около 3 км на север от река Бедечка. Преди година (на това място) имаше малка воденичка – кираджейка, на Руси Данчеви.

 

Сега има селски път от р. Бедечка за към село Борилово. Заварихме разкрита могилата и в основите (имаше) сграда, на която основните стени стояха и бяха гладки и имаше няколко рисунки на светци, като боята им беше запазена тогава добре. От темелите извадиха и много змии, защото беше месец март 1927 г.

 


После попитахме нашия учител по история Христо Райков и той ни каза, че тази разкрита сграда е била МАНАСТИР, където след 865 г., при цар Борис I, хорaта – земята от река Тунджа до с. Рисиманово е била византийска, но е била подарена от византийския император Михаил на Борис  I като на кръщелник, защото от него е приел и неговата система на управление на народа си, християнството, и че тук са се покръстили наличните много славяни и малкото първобългари и останките от нероманизованите траки.

  До преди 40-45 г. жителите на Стара Загора и околните села все още помнели историческото1cA значение и свещената роля на Аязмото на св. Теодор Тирон за Стара Загора. Тъй като голяма част от бившите ръководители на града и подчинените им историци, вероятно водени от атеистични или користни подбуди упорито са работили против тази представа, в наши дни тя вече е практически забравена и подменена.

 

С това това заличаване на важна част от културната история на България и града е прекъсната и умишлено заличена, и унищожена е една хилядолетна традиция на неговото население.Богоугодното и високопатриотично дело на митрополит Методи Кусев започва да се представя от някои старозагорски историци като грижа за българската гора от страна на един природолюбител и лесовъд. Тази политика продължава и след утвърждаването на демокрацията от 1990 г. до сега.Понастоящем параклисът „Св. Теодор Тирон", който след демократичните промени, е действащ и постоянно отворен, е единственият паметник напомнящ за някогашната Боруйска Малка Света гора.

През  1979 г. манастирът все още не е бил унищожен. На върха досега не са водени никакви археологически проучвания, освен копането на змеевските младежи и на трудоваците през 1927 г. Даже иманярите вече не му обръщат внимание, за щастие.ДОПЪЛНЕНИЕ:

Свети Теодор, наречен Тирон (новобранец) е бил римски войник, служил в мармаритски полк вimages град Амасий, Понтийска област, Мала Азия. Заради християнската си вяра е тормозен и когато подпалва езически храм, бива осъден и изгорен на клада.

 

Погребан е през 306 г. на 17 февр. (стар църковен стил), 2 март (григориански стил), когато е почитан от православната църква. Католическата църква го почита на 9 ноември.

 

Втори църковен празник на светеца се чества в първата събота на големия великденски пост, когато светецът се явил на архиепископа на Цариград за да го предупреди, че римските власти са поръсили с жертвена кръв стоките на пазара.

 

В България този църковен празник се нарича Тодоровден (конски Великден) и е съчетан с празника на коня. Правят се конни прегледи и надбягвания. Това може да има връзка с друг, предхристиянски войнски празник при прабългарите, прехвърлил своето съдържание в празника на светеца, който също е войн.Св. Теодор Тирон е покровител на Венеция. Неговите мощи се пазят в манастира Ново Хопово на Фрушка гора. Главата му се пази в град Гаета, Италия.


В България църкви наречени на неговото име има в с. Добърско, област Благоевград и в гр. Правец, област София. В двора на първата църква има целебен извор, където съгласно легендата намират изцеление много ослепени войници на Самуил. Църквата в гр. Правец е построена на мястото на древен езически храм и притежава тази особеност, че на нейния вход са поставени два барелефа с двуглави орли.


www.ydara.com

 

 ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ:
 
Д. Янков. Християнско култово строителство в Стара Загора през късната античност и Средновековието. Известия на МЮИБ, том XVI, Стара Загора, 1993, с. 139-154.

Иван Танев Иванов - статии от интернет сайта "Протобългарите" (www.protobulgarians.com)

И. Д. В. Покръщаването на княгиня Теодора – княз Цолова дъщеря – принос за Старозагорското Аязмо. С. 1

Д. Янков. Къде е бил покръстен княз Борис I.- В: 1100 години Велики Преслав.Шумен. 1995.

"Манастирите в България" 2000  и " История на българските манастири" 2001.

Filov B. Geschichte der bulg. Kunst, табл. 8а,b; 9a,b

История на българското изобразително изкуство. Отг. Ред. Ал. Обретенов. Изд. на БАН. Институт за изкуствознание. София. 1976 г. с. 88-90

Богдан Филов. Старобългарското изкуство. София. 1924 г. с. 11-12, табл. II, обр. 1 и 2

В. Гюзелев. Княз Борис Първи. Изд. Наука и изкуство. София. 1969

К. Мавродинов. Старобългарското изкуство (изкуството на първото българско

царство). С. 1959, с. 215 – 219, обр. 243-253 и цит. лит.

Caesar Baronius, Annales ecclesiasticae a Christo nato ad anum 1198

Христо Д. Ваклидов. Предание за Старозагорското Аязмо на Св. Велико-мученика Теодора Тирона.
И. Д. В. Покръщаването на княгиня Теодора – княз Цолова дъщеря – принос за Старозагорското Аязмо. С. 1

Александров Н. История на залесяването и паркоустрояването на хълма “Аязмото” по почин на първия старозагорски митрополит Методий Кусев. Стара Загора. 1992

Чорчопов, Георги. Сърнена гора. Пътеводител. Стара Загора, изд. Кота, 2006

Стоянова Иванна. Културно-историческата стойност на парк “Аязмо”. Доклади на Юбилейната конференция “160 г. от рождението на митрополит Методий Кусев”. София. 2001. с. 210 - 216

Андрей Тошев. Ранни спомени. С., 1935, с. 43